Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Přejíždíme hranice hranice do Chorvatska. Chorvatsko je rozděleno na několik oblastí. Tou první, kterou si stručně připomeneme je západoistrijské přímoří, které začíná na hranicích se Slovinskem a táhne se po celé západní straně poloostrova Istrie, který se nám objevuje po pravé straně. Je to největší, nejnavštěvovanější a nejživější oblast cestovního ruchu na celém chorvatském Jadranu a v celém Chorvatsku vůbec. Je tu čisté moře, daleko široko nejsou žádné zdroje znečištění, možnosti koupání jsou výborné. Pláže jsou dobře upraveny - oblázky, štěrk a kameny, skalnaté úseky jsou místy zality betonem a vhodně upravené betonové plotny vytvářejí rozměrná plata na opalování, místy je navezen písek a drobnější oblázky, nespočet tun! A všude kolem samá zeleň borových lesů, doplněných další vegetací. Není divu, že právě zdejší pláže získávají ve velké mezinárodní soutěži prestižní Modrou vlajku.

Každý den se ve velkých střediscích koná nějaká zábavní nebo společenská akce, od každodenních diskoték až po různé přehlídky a show, soutěže a hry, plesy, koncerty rockových kapel apod. Možnost zábavy a zvýšení hladiny adrenalinu umožňují také kasina. Velkou atrakcí jsou i fešty - lidové slavnosti a festivaly, poutě.

Na druhou stranu je však třeba přiznat, že Západoistrijské přímoří není oblast pro ty, kdo dají přednost klidným liduprázdným zátokám, vycházkám přírodou, kde "nezakopávají o další rekreanty". Ti by se měli raději rozhodnout např. pro sousední jižní část Kvarnerské riviéry nebo pro některé Kvarnerské ostrovy.

Města, městečka a jejich památky byly velikým nákladem opraveny a zpřístupněny a nemálo stojí i jejich soustavná údržba. A nejsou to památky ledajaké: v západní Istrii je mezi nimi i jedna památka ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO - Eufraziova bazilika v Poreči, dále monumentální římský odkaz v Pule, "nejbenátštější" istrijské městečko Rovinj.

A nelze přitom pominout ani vnitrozemí Istrie, plné cenných památek minulosti a působivé svým neporušeným středověkým rázem; u nás je zatím bohužel málo známo. Přitom právě díky cestovnímu ruchu se vrátily

Po Ilyrech zde zůstaly tzv. kažuni, malé kamenné domečky kruhového půdorysu, stavěné z lomového kamene nasucho bez malty, které si zemědělci v Istrii (ale i jinde v přímoří) staví na ochranu před nepohodou a na úschovu zemědělského nářadí. V Istrii je jich v současné době ještě několik tisíc.


 

UMAG

přístav, na jehož konci je přístav pro jachty. Nová část Umagu se rozrostla na přilehlé pevnině oběma směry, částečně i do vnitrozemí. Některé průmyslové objekty znečišťující ovzduší byly postupně zlikvidovány.

Umag má velmi úrodné okolí, hlavní plodina vinná réva. Díky okolním mělčinám dobré podmínky pro rybolov (závod na zpracování ryb). Jsou zde největší vinné sklepy v Istrii.

Umag má většinou typické istrijské pláže, doplněné v některých střediscích betonovými plošinami nebo navezenými oblázky. Někde jsou uměle vytvořené zátoky s pěknými plážemi s navezenými oblázky a pískem . Dno je místy písčité, mírně se svažující do moře. Pobřeží je velmi členité. Les sahá místy až k plážím. U většiny hotelů jsou bazény, v některých i bazény pro děti.

http://www.youtube.com/watch?v=NU_KzADN-hM
 

POREČ

je největší a nejnavštěvovanější středisko cestovního ruchu na celém jadranském přímoří, má též největší ubytovací kapacitu. Mírné podnebí, bohatá vegetace, především borové porosty přitahují stále nové hosty.

http://www.youtube.com/watch?v=q4doZH0ATV0

hr-porec-5.jpg
 

ROVINJ

je velmi oblíbené letovisko, které tvoří střed větší hotelové aglomerace, která se rozrůstá na sever i na jih od Rovinje. Pro svůj typický středomořský starobylý vzhled patří Rovinj k nejmalebnějším městům nejen v Istrii, ale i na celém Chorvatsku. Je zaměřeno na majetnější klienty.

Má dva přístavy, vnitřní je malý, úplně chráněný. Na severu je zátoka Valdibora, na jihu Južna luka a Veštar. Rovinj vyniká mimořádně bohatou subtropickou vegetací i pěkným lesním porostem (borovice). Před pobřežím je mnoho malých ostrůvků, jen některé jsou obydleny.

Zdejší zemědělství je zaměřeno na vinohradnictví. Pěstuje se zejména ceněná odrůda malvazija.

http://www.youtube.com/watch?v=WMH_Gv1oEEI

c-rovinj-2.jpg
 

PULA

je největší město v Istrii leží v největší a nejlépe chráněné zátoce Istrijského poloostrova. Průmysl: loděnice, sklárny, textilní průmysl, kovoprůmysl. Jedno z největších středisek cestovního ruchu na Istrijském poloostrově, vhodné zejména pro sportovně zaměřené návštěvníky a pro ty, kdo se chtějí o dovolené bavit.

Velký význam má Pula v osobní dopravě: letiště, železnice, osobní přístav, odkud jezdí výletní lodě do Benátek.

Pula je velmi staré město, jehož založení je spojováno s řeckou bájí o plavbě Argonautů. Je to hospodářské a kulturní středisko, významný obchodní a vojenský přístav.

Pro své významné kulturní pamětihodnosti, zejména z antické doby, je Pula cílem výletů. Konají se zde významné kulturní festivaly.

Rekreční zařízení jsou soustředěna ve velkých celcích jižně až jihozápadně od Puly (Veruda, Verudela, Zlatne stijene), jednak a také severozápadně od Puly a na dalších místech. Starší ubytovací objekty byly nahrazeny moderními, případně úplně rekonstruovány. Letoviska mají pravidelné časté spojení autobusy s Pulou.

http://www.youtube.com/watch?v=fb-SQ_8yQnI

hr-pula-1.jpg